روانشناسی موفقیت

کاربرد روانشناسی‌ در ورزش‌

کاربرد روانشناسی‌ در ورزش‌ از آنجائی‌ که‌ در ورزش‌ کشور مسائل‌ مهمی‌ پیرامون‌ ارتقاء سطح‌ روحی‌ و روانی‌ تیمها و بازیکنان‌ نیز صورت‌ می‌گیرد هنوز این‌ سؤال‌ وجود دارد که‌ چگونه‌ می‌توانیم‌ این‌ عامل‌ مهم‌”روانشناسی‌” را در کنار تیمهای‌ ورزشی‌ ادامه مطلب…

By 92, ago
روانشناسی موفقیت

فرضيه تغييرپذيري و افسانه برتري مردانه

آغاز علم نوين اشاره كرديم كه قرن هفدهم شايد پيشرفت گسترده‌اي در علوم بود. تا آن زمان فلاسفه براي يافتن پاسخ پرسش‌هاي خود به گذشته نگاه مي‌كردند، يعني به آثار ارسطو و ساير انديشمندان قديمي و به انجيل. جزم‌انديشي، يا ادامه مطلب…

By 92, ago
روانشناسی موفقیت

آغاز روانشناسي آزمايشي

. پژوهش درباره كاركردهاي مغز چندين نفر از فيزيولوژيست‌هاي اوليه خدمت‌هاي قابل توجهي به مطالعه درباره كاركردهاي مغز كرده بودند. كار آنان به سبب كشف مناطق خاص مغز و توسعه روش‌هاي تحقيق كه بعدها به‌طور گسترده‌اي در روانشناسي فيزيولوژيكي به ادامه مطلب…

By 92, ago
روانشناسی موفقیت

تأسيس رسمي روانشناسي

تأسيس رسمي روانشناسي در نيمه قرن نوزدهم، روش‌هاي علوم طبيعي براي تحقيق درباره پديده‌هاي ذهني محض به‌طور معمول به كار مي‌رفتند. تا اين زمان فنون لازم تدوين، ابزارهايي طراحي، كتاب‌هاي مهمي نوشته و علايق گسترده‌اي برانگيخته شده بودند. فلسفه تجربه‌گرايي ادامه مطلب…

By 92, ago