آموزش مهارتهای زندگی به صورت کاربردی

مثالهائی که در این متن ارائه می شود ، معنای ابراز وجود کردن یا احقاق حق نمودن را در حوادث مختلف نشان می دهد شاید برخی از این نمونه ها را در زندگی خود نیز تجربه کرده باشید . چند دقیقه ای وقت بگذارید و صادقانه به سخنان خود درباره روابطی که با اشخاص مهم در زندگی خود دارید گوش فرا دهید .

  • مهارت ابراز وجود

مثالهائی که در این متن ارائه می شود ، معنای ابراز وجود کردن یا احقاق حق نمودن را در حوادث مختلف نشان می دهد شاید برخی از این نمونه ها را در زندگی خود نیز تجربه کرده باشید . چند دقیقه ای وقت بگذارید و صادقانه به سخنان خود درباره روابطی که با اشخاص مهم در زندگی خود دارید گوش فرا دهید .

به دقت به تماسهای خود با والدین ، دوستان ، همکاران ، هم شادگردیها ، همسر ، بچه ها ، رؤسا ، آموزگاران ، فروشندگان ، همسایه ها و اقوام و بستگان توجه کنید .

▪ چه کسی در این روابط نقش غالب را ایفا می کند ؟

▪ آیا در ارتباط با این اشخاص از شما سوء استفاده می کنند ؟

▪ آیا معمولاً احساسات و نقطه نظرهای خود را ابراز می کنید ؟

▪ آیا از اشخاص به سود خود بهره برداری می کنید ؟

▪ آیا آنها را از خود می رنجانید ؟

مثالها را که بخوانید می توانید کمی در ابراز وجود کردن تواناتر شوید .

▪ صرف شام در رستوران

▪ تعارف مواد مخدر

▪ عوض کردن یک کالای معیوب

▪ قرض گرفتن

▪ وزن زیاد

 

  • صرف شام در رستوران

علی و سارا برای صرف شام به رستوران گران قیمتی رفته اند . علی سفارش مرغ نیم پزی داده است اما وقتی گارسون مرغ را می آورد علی متوجه می شود که مرغ اورا بیش از اندازه سرخ کرده اند . علی می تواند به ۳ شکل از خود واکنش نشان دهد .

▪ بدون ابراز وجود

علی به سارا غر می زند و می گوید : مرغ او بیش از اندازه سرخ شده و سوخته و دیگر به این رستوران نمی آید اما وقتی گارسون از او می پرسد : آیا غذا مطابق میل شماست : علی می گوید : نه متشکرم

نتیجه : شام و شب او خراب می شود و او از اینکه اعتراضی نکره و حرفی از سرخ شدن بیش از اندازه مرغ نزده خشمگین می گردد .

▪ پرخاشگرانه

علی با عصبانیت گارسون را به سر میز فرا می خواند و با صدایی بلند و به طرزی غیرمنصفانه از اینکه مرغ او سرخ شده است با فریاد اعتراض می کند .

لحن او در نظر گارسون خنده دار است و همسرش هم خجالت زده می شود .

▪ نتیجه : غذای او عوض می شود اما خجالت کشیدن همسرش میان آن دو برخورد به وجود می آورد . گارسون هم احساس میکند تحقیر شده است و شب بدی برای هر دوی آنها بوجود می آید .

▪ اما مهارت ابراز وجود

علی گارسون را صدا می زند و به او می گوید که مرغ نیم پز سفارش داده است و بعد سرخ شدن بیش از اندازه مرغ را به او نشان می دهد .

علی مؤدبانه و در ضمن قاطعانه از گارسون می خواهد که مرغ را به آشپزخانه برگرداند و به جای آن مرغ نیم پز را که قبلاً سفارش داده بیاورد .

▪ نتیجه :

گارسون از اشتباهی که صورت گرفته عذرخواهی می کند و پس از چند دقیقه مرغ نیم پزی را برای او می آورد . و از اینکه مشتریش راضی بوده خوشحال می شود .

علی و سارا از صرف شام در رستوران لذت می برند .

علی احساس می کند از طرز برخورد خود راضی است .

دسته بندی : روانشناسی موفقیت