اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

انواع مقالات مورد پذیرش در کنفرانس (پژوهشی / تحلیلی / مروری / نمونه موردی و...)

در این کنفرانس انواع مقالات اعم از پژوهشی، تحلیلی ، مروری، گرداوری، نمونه موردی و ... در پروسه داوری قرار می گیرد

ادامه مطلب1395/11/26

مهلت پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده

طبق اعلام شورای راهبردی کنفرانس، پژوهشگرانی که مقالات انها مورد پذیرش داوران کنفرانس قرار گرفته است، 1 هفته فرصت دارند نسبت به پرداخت هزینه مقاله خود اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت مقاله از روند کنفرانس خارج خواهد شد و تمامی روند طی شده در سامانه های کنفرانس حذف می شود.پس از پرداخت هزینه گواهینامه موقت برای پژوهشگر صادر و ارسال می گردد.

ادامه مطلب1395/11/26

اطلاعیه: تعرفه ویژه دانشجویان محترم

با اعلام شورای راهبردی کنفرانس تعرفه مقالات ارسالی مربوط به دانشجویان برای مقاله اول 88 تومان و مقالات دوم به بعد هرکدام 75 تومان تعیین شد.

ادامه مطلب1395/09/13

اعطای گواهی رسمی پذیرش مقاله حداکثر تا 3 روز کاری

با توجه به درخواست پژوهشگران، دراین کنفرانس گواهینامه رسمی پذیرش مقاله جهت اخذ نمرات کلاسی، تکمیل رزومه ، مصاحبه ، دانشگاهها و دیگر موارد درخواستی حداکثر 3 روز کاری صادر و ارسال می گردد.


ادامه مطلب1395/08/22

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر