این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

عنوان ثانویه کنفرانس از سوی پروفسور فلامکی تعیین شد

عنون ثانویه کنفرانس از سوی پرفسور فلامکی با عنوان" بازشناسی و سنجش شکل و ساختار معماری ایرانی از سده 4 تا 14 هجری" تعیین گردید. لذا پژوهشگران محترم میتوانند مقالات خود را در حوزه ذکر شده به سامانه کنفرانس ارسال نماییند.
بازگشت1396/01/19
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !