این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

مسکن ایرانی اسلامی

امنیت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

هویت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

ضوابط و مقررات و معماری ایرانی- اسلامی

کالبد معماری ایرانی- اسلامی

مبانی نظری معماری ایرانی- اسلامی

نقش شهرداری­ها و سیاست گذاران در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی

آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری شهر ایرانی- اسلامی

بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن روستایی و شهری

منظر و سیمای شهر ایرانی- اسلامی در عصر امروز

معماری ایرانی- اسلامی پایدار و سلامت

المان های شهری و گرافیک محیطی و معماری خیابانی(نمای ساختمان) در سیمای شهر ایرانی- اسلامی 

مدل های موفق احیای مسکن ایرانی اسلامی و زندگی و سلامت

نقش معانی و مفاهیم در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران

نقش آموزه های دینی در شکل‌گیری معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی

ارزش ها، مبانی و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر

نمودهای معماری و شهرسازی سنتی اسلامی در معماری شهرهای ایرانی

مصادیق و الگوهای معماري و شهرسازی ايراني- اسلامي در عصر امروز

گردشگری و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی

الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی

بررسی تطبیقی معماری عصر حاضر با ویژگی های معماری ایرانی- اسلامی

دستیابی به الگوهای ساخت­وساز پایدار با بكارگيري ساختمایه ­­های بومی

جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در شهرهای ایرانی- اسلامی

نقد نظریه های معماری اسلامی

نقد  آثار معماری با رویکردهای زندگی ایرانی- اسلامی

مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری ایرانی- اسلامی


سایر موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی


بافت ها و آثار تاريخي           

شناخت و معرفی بناها و بافت های تاریخی با استفاده از فنون نوین

بهسازي و مقاوم سازی بافت­هاي تاريخي

مستند سازی در بافتهای تاریخی

بافت فرسوده و سكونت گاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها)

تاثير تكنولوژي­هاي جديد در حفظ بافت تاریخی شهر

حفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسوده

شناخت ابزارهای کنترل و حفاظت شهرهای تاریخی

شهرهای تاریخی ایران

ساختار اجتماعی شهرهای تاریخی ایران

توانمندسازی و ایمن سازی اجتماعی شهرهای تاریخی ایران

تجارب جهانی در باب توسعه و حفاظت در بافتهای تاریخی

ارزش شهرها و بافتهای تاریخی

مبانی مداخله در بافتهای سنتی

مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده

بافت های فرسوده و ابعاد مدیریتی

بافت های فرسوده و ابعاد اجتماعی - فرهنگی 

بافت های فرسوده ، ابعاد کالبدی - فضائی 

بافت های فرسوده ، ابعاد جغرافیائی - زیست محیطی 

بافت های فرسوده ، ابعاد اقتصادی

بافت های فرسوده و گردشگری

بافت های فرسوده و پدافند غیرعامل

روشهای  بهسازی ومقاوم سازی سازه ها در بافتهای فرسوده شهری و کاهش خطرپذیری

تاثیرمرمت بافت ها وآثار تاریخی بانگرش به حفظ هویت آثارو جلب گردشگران

تکنولوژری جدید ساخت در بافتهای فرسوده شهری

عوامل هویت بخش بافتهای فرسوده و تاریخی شهر


سایر موضوعات مرتبط با بافت ها و آثار تاریخی

معماری و شهرسازی بومی ایران

گونه شناسی معماری بومی

معماری بومی شهرها و روستاهای ایران

پایداری در معماری وشهرسازی بومی ایران

ذهنیت، عینیت و روند در معماری بومی ایران

ماندگاری در معماری بومی وسنتی ایران

افق های معماری و شهرسازی بومی ایران

تأثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی

جایگاه هویت و تدوین الگوهای ارزشی در بناهای بومی

بررسی معیارهای کالبدی -  فضایی در معماری و شهرسازی بومی

اصول و مفاهیم معماری بومی

شیوه های فرایند طراحی معماری بومی

تاثیر فرهنگ بر معماری و شهرسازی بومی

اهمیت اقتصاد بر معماری و شهرسازی بومی

تاثير اقليم بر معماري بومي

اهميت تكنيك هاي ساخت معماري بومي بر معماري پايدار

تاثير مولفه هاي كالبدي  و محيطي  بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته

تاثير مولفه هاي اجتماعي بر معماري بومي و نقش آن در معماري حال و گذشته

شيوه هاي خاص كاربرد مصالح در معماري بومي و تلفيق آن با تكنولو‍ژي امروزي

گوناگوني معماري بومي در فرهنگهاي مختلف

سایر موضوعات مرتبط با معماری بومی

گردشگری و میراث فرهنگی

باستان شناسی وگردشگری

تأثیر معماری شهری در راهبرد گردشگری فرهنگی

راهبردهای توسعه پایدار گردشگری

فرهنگ و گردشگری مذهبی

گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر

گردشگری،طبیعت گردی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم وآب وهوا

جغرافیا و گردشگری

گردشگری و جامعه شناسی فرهنگی

گردشگری و فرهنگ

گردشگری وبرنامه ریزی توسعه پایدار

گردشگری، فرهنگ و توسعه

گردشگری،توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

گردشگری، هویت و میراث فرهنگی

ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی

معماری،گردشگری ومیراث شهری

مدیریت شهری و توسعه گردشگری

گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

آمایش سرزمین و گردشگری 

گردشگری وموزه ها وموسیقی های محلی وصنایع دستی

مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران

جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری

گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوری اطلاعات

تحلیلرفتاریجهانگردیوتعاملفرهنگی

گردشگری،نظم وامنیت و توسعه مناطق مرزی ومناطق محروم

گردشگری ،کشاورزی ومحیط زیست پایدار

ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری

سایر موضوعات مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی