این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس


کلیه هزینه ها پس از اعلام نتیجه داوری و پذیرش مقاله دریافت می شود و برای ثبت نام در سایت و ارسال مقاله  نیاز به واریز هیچگونه هزینه ای نمی باشد

نوع ثبت نام

هزینه(تومان)

ثبت نام

غیر حضوری

ثبت نام دانشجویی (با مقاله-بدون حضور در کنفرانس)

88000

ثبت نام اساتید و اعضای هیت علمی (با مقاله-بدون حضور درکنفرانس)

115000

ثبت نام آزاد (با مقاله-بدون حضور درکنفرانس)

125000

ثبت نام

حضوری

 

ثبت نام دانشجویی (با مقاله و حضور در کنفرانس)

125000

ثبت نام اساتید و اعضای هیت علمی (با مقاله و حضور در کنفرانس)

135000

ثبت نام آزاد (با مقاله و حضور در کنفرانس)

145000

فقط شرکت در کنفرانس( بدون مقاله)

60000

سایر خدمات

هزینه مقاله دوم به بعد(هر مقاله)

75000

درخواست گواهینامه اضافی برای سایر نویسندگان(هرگواهی)

18000نحوه واریز هزینه:

1-ابتدا وارد سامانه کاربران شده و از منوی "خدمات " لیست خدمات مدنظر را انتخاب نمایید و در پایان ثبت خدمات را بزنید.
2-از طریق شماره حساب های اعلام شده، هزینه های مورد نظر را واریز نمایید
3-پس از واریز هزینه های کنفرانس تصویر فیش خود را از طریق منوی "ارسال فیش" ارسال نمایید.

توجه:شماره حساب های کنفرانس در صفحه اول کنترل پنل کاربران درج شده است