این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > گواهی زودهنگام
.: گواهی زودهنگام

در این کنفرانس تمامی مقالاتی که مورد پذیرش داوران قرار میگیرد، حداکثر تا 3 روز کاری "گواهینامه پذیرش رسمی" از طرف دبیرخانه مرکزی کنفرانس صادر و ارسال می گردد.